Millores al "feevy" i RSS

De mica en mica es va intentant millorar la presentació d'aquest portal. I és gràcies a les aportacions dels visitants que es va fent.
Per un costat s'ha vist (gràcies Garrofaire) que l'adreça de sindicació RSS de les entrades no servia per a tots els lectors, com per exemple el Google Reader. I per un altre no hi havia la manera de fer el mateix per a les actualitzacions del "feevy". Donem doncs les adreces correctes:
Per a les entrades:
http://www.blogger.com/feeds/718215765126754836/posts/default
I per al "feevy":
http://www.feevy.com/code/11233/rss.xml
Així mateix, i per als usuaris de l'Explorer, potser havíeu notat que els apòstrofs que sortíen a les actualitzacions del "feevy" ho feien amb una "instrucció" estranya (p.e.: 'L'obra i la por', de Perejaume...). Això ja s'ha corregit i ho ha fet el mateix Feevy. Gràcies a la Maresmesfera s'han adonat que teníen un error al programa.
Entre tots ho farem tot...

El nostre feevy

Aquí tindrem les actualitzacions dels blogs maresmencs. Necessitem que ens aneu comunicant qualsevol novetat.
Si voleu personalitzar la imatge que hi surt, només ens l'heu d'enviar.

Els blogs actualitzats al moment...

Amb feevy

maresmesfera | Template by - Abdul Munir - 2008